Check-in/Check-out

Check-in 14:00

Check-out 10:00

Potřebujete-li přijet dříve, či zůstat déle, dejte nám vědět. Bude-li to jen trochu možné, domluvíme se.

Lze parkovat přímo u hotelu?

Ano, hotel má vlastní malé parkoviště. Vzhledem k omezené kapacitě je jistější, rezervovat si místo předem.

Mohu přijet se psem?

Jasně! Slušně vychované hafany máme rádi a mají vstup povolen.

Uschování zavazadel

Chcete se po odhlášení ještě trochu toulat městem a nezatěžovat se zavazadly, není problém si je u nás uložit.

Je možné platit při příjezdu?

Ano je! Věříme, že své závazky ctíte.

Máte i bezbariérové pokoje?

Máme jeden bezbariérový pokoj ve čtvrtém patře s výhledem na Goethovo náměstí. Bezbariérový přístup do hotelu je přímo z parkoviště.

Vaříte i bez lepku?

Ano! Víme co a jak. Kvůli většímu výběru je ale bezlepkovou stravu nejlepší objednat s dostatečným předstihem. 

Podmínky ubytování hosta - nařízení vlády

Podmínky pro ubytování hosta

Dle přílohy č.1 usnesení vlády ze dne 17.května 2021 č 471 , je s účinností ode dne 24.května 2021 možno ubytovat každého hosta na jakýkoliv nabízený produkt hotelu Paris za níže uvedených podmínek.

Host má na výběr z těchto možností

1.

Předložení řádně vystaveného certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku ( dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

2.

Host doloží, ze absolvoval nejdéle 48 hodin před dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo, že absolvoval nejdéle 48 hodin před dnem nástupu na ubytování POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

3.

Host předloží potvrzení lékaře, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od jehož prodělání uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo vice než 90 dní.

V případě pobytu delším než 7 dní, je hotel povinen na místě udělat preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu vire SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou .